WaveCapture kunngjøring

WaveCapture kunngjøring
Dan Bävholm har dessverre besluttet å legge ned driften av WaveCapture fra og med 1. januar 2021. I dette inngår også RT-Capture 3, som er et utbredt verktøy for dB-logging, mye takket være rammeavtalen LydRommet inngikk med Kulturrom (tidligere MUO) i september 2016. I den forbindelse ønsker vi å komme med noen presiseringer:
  • Lydrommet garanterer at lydmålingssystemet fungerer som det skal i garantitiden på 5 år.
  • Det kan ikke forventes nye versjoner av RT-Capture 3. Det er i dag ingen kjente feil eller «bugs» som må rettes. Hvis det likevel skulle dukke opp vesentlige feil som hindrer normal bruk av systemet, vil LydRommet, i samarbeid med Dan Bävholm, få gjennomført nødvendige feilrettinger.
  • WaveCapture sin programvare blir ikke oppdatert for nye operativsystemer. Systemet er p.t. oppdatert til Windows 10, og det er ingen kjente planer om at Microsoft skal avvikle dette operativsystemet.
  • Eksisterende versjon av programvaren vil være tilgjengelig via WaveCaptures FTP-server for nedlasting, men vil som før kreve lisens på dongle for å kjøre.
  • LydRommet fortsetter å tilby teknisk support for brukere av lydmålingssystemene.
  • LydRommet vil fortsatt levere erstatning for defekte eller ødelagte hardwarekomponenter i henhold til kjøpsavtalen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til info@lydrommet.no

Skriv en kommentar
Filtre
Sort
display