Phonak "FM" teleslynge

Et digitalt system med halsbåren teleslynge, som har langt bedre rekkevidde og lydkvalitet enn konvensjonell slynge.