Listen IR

Et IR-system med usedvanlig god rekkevidde, En halsbåren teleslynge induserer lyd til høreapparat med T-coil.