Fritthengende

Fritthengende absorbenter for kontorer, restauranter mm. Finnes også som kvadrat.