Phonak Roger

Phonak Roger er et digitalt, trådløst teleslyngesystem, for møterom, kulturhus osv. Systemet består av en sender, halsbårne mottakere og diverse tilbehør.
      Antall produkter: 16