Televic D-Cerno

D-Cerno er et Cat5-kablet diskusjonssystem med funksjoner som møteleder-prioritet og VOX. Systemet kan settes opp og styres via et WEB-grensesnitt eller direkte på sentralenheten.
      Antall produkter: 6