Televic Confidea Wireless

Confidea Wireless er et multibånd trådløst konferansesystem som er enkelt å sette i drift og svært enkelt å betjene. Det benytter seg av multibåndsteknologi (2,4 GHz og 5 GHz), feilkorreksjon og kryptering. Dette sørger for stabil og sikker drift. Confidea Wireless kan brukes som et enkelt diskusjonssystem, men har også funksjoner som tar seg av møteleder-prioritet og votering.
      Antall produkter: 10