produktbilde
produktbilde
Artikkelnummer: WAV-RT-3

WaveCapture | RT-Capture 3 (godkjent SPL-logging)

Et PC-basert program for godkjent måling og logging av lyd under konserter og liknende

1 på lager
Frekvensbånd:
Farge:
Jan-Stefan Hansen

Jan-Stefan Hansen

SALG | PROSJEKT

  • Produkttekst
  • Datablader

RT-Capture 3 er et PC-basert program for måling og logging av lyd til bruk under festivaler, konserter og andre tilfeller hvor man trenger et verktøy til å monitorere og dokumentere lydnivået over tid.

RT-Capture bruker et standard lydkort og støtter 2-kanals målinger. Programmet har innebygd mikrofonkalibrering og kan importere korreksjonsfil for kompensering av mikrofonens avvik i frekvensrespons.

SPL måling gjøres i henhold til IEC 61672-standarden. Vekting med valgbart filter: A, C, AU og Z (flat). Valgbar responstid: Slow (1s) / Fast (0.125s).

Realtime SPL Metering (RMS og Peak). Seks forskjellige Leq-verdier kalkuleres samtidig: kontinuerlig, momentan, korttids (brukerdefinert), resterende, periode og løpende Leq. Tydelig display med varsel om grensene overstiges. Man velger selv hvilke Leq-verdier som skal vises i display.

RT-Capture 3 kommer også med Leq logging i oktav og 1/3 oktavbånd for å oppfylle krav for logging av lyd på større avstander (naboer). All SPL data er logget og kan lagres til en log-fil. Man kan i etterkant velge ut tidsrommet som skal måles og generere en rapport. Rapporten presenteres på norsk med de data som kreves i en kommende standard. Valgbart opptak av lyd fra målemikrofon til komprimert ogg-fil for verifisering og evaluering i etterkant.

Programmet kan kjøre en web-server som gjør SPL-metering tilgjengelig over nettverk. SPL-målingen kan da sees på flere lokasjoner på PC, Mac, tablets eller smarttelefoner. En e-postserver kan sende log-filen en definert adresse over internet på valgte tidsintervaller.

Flere maskiner med RT-Capture kan sende data via nettverk til en sentral maskin som kjører Remote-SPL. Dette kan være nyttig for en festival hvor man kan ha oversikt over lydnivået på flere scener, samt i randsoner mot naboer osv.

Det finnes ingen relaterte produkter.