Personvernerklæring

INTEGRITETSPOLICY INNEN DISTIT GROUP

Denne policyen gjelder DistIT AB og alle heleide / deleide selskaper av DistIT AB. I det følgende blir selskapene samlet referert til som "DistIT Group".

PERSONVERN POLICY FOR DISTIT GROUP

Beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger er en grunnleggende rettighet. Enhver har rett til beskyttelse av personopplysninger om seg selv. Vi anerkjenner og respekterer den retten i DistIT Group. Generell Forskrift om Personvern (GDPR) etablerer rammen for lovlig behandling av personopplysninger.

Vi har valgt å formulere en personvern - policy som gjelder for vår behandling av personopplysninger I policyen beskriver vi hva personopplysninger er, hva slags personopplysninger vi samler inn, hvordan de behandles og hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette.

Hensikten med personvern - policy er å få deg til å føle deg trygg når du deler din personlige informasjon med oss, og at vi behandler dine personopplysninger ansvarlig.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon i hvilken form det måtte være om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, f.eks. navn og kontaktinformasjon, bestillingsdetaljer eller produktdetaljer.

Generelle prinsipper for behandling av personopplysninger i DistIT Group

 • Når vi behandler dine personopplysninger, må vi respektere noen generelle prinsipper for god praksis i databehandling. Dette betyr blant annet følgende:
 • vi samler bare inn personopplysninger til spesifikt nevnte, konkrete og legitime formål,
 • vi samler bare inn personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle slike formål,
 • vi bruker personopplysninger kun til det formålet det er samlet inn og som angitt i denne personvern-policy - hvis vi trenger å bruke dem til noe annet formål, vil du bli bedt om å gi ditt samtykke,
 • vi overfører ikke personopplysninger til tredjepart, bortsett fra som angitt i denne personvern -policy - hvis vi trenger å overføre til noe annet formål, vil du bli bedt om å gi ditt samtykke,
 • vi vil gjøre vårt beste for å sikre at dataene er nøyaktige og oppdaterte,
 • vi vil ta tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot utilsiktet eller uautorisert ødeleggelse eller tilfeldig tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang, og mot enhver annen form for uautorisert behandling, og
 • vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn vi er pålagt å gjøre, eller er nødvendig for å oppnå formålet som de har blitt samlet inn eller behandles videre eller lovpålagt.

Vi samler inn og behandler personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger gjennom forskjellige kanaler, inkludert våre nettsider, forhandlere, leverandører og kundestøtte. Vi har valgt å kategorisere personopplysningene vi samler inn og prosessen som følger:

 • din grunnleggende identifikasjon og kontaktinformasjon, for eksempel navn, e-postadresse, fysisk adresse (hvis aktuelt), telefonnummer (hvis aktuelt), IP-adresse og i noen tilfeller geografisk plassering og språk,
 • innkjøpsinformasjonen din, f.eks. grunnleggende identifikasjon og kontaktinformasjon som ovenfor, firmanavn (hvis aktuelt), levering informasjon som leveringsadresse hvis forskjellig fra fysisk adresse, for informasjon som navn, mengde, produktnavn, artikkelnummer og serienummer, mengde, kjøpsdato og forhandler detaljer, kredittkort-betalingsinformasjon og lignende betalingsinformasjon samt eventuelle henvisninger,
 • kundeservice og teknisk support henvendelser, inkludert grunnleggende identifikasjon og kontaktinformasjon som ovenfor, serienummer, produktgarantiinformasjon, kjøps og annen relevant informasjon som DistIT Group kan be om å håndtere din forespørsel,
 • informasjon som du sender inn når du fyller ut spørreundersøkelser, spørreskjemaer og evalueringer, f. eks. din grunnleggende identifikasjon og kontaktinformasjon som ovenfor, produktgaranti-ID, poenget med kjøpet, tilbakemelding om din bruk av produktet eller produktene, og deres vurdering og posisjonsinformasjon,
 • informasjon om din oppførsel som blir samlet inn ved bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier som piksel- og andre identifikatorer for å huske preferansene dine, for å forstå hvordan våre nettsteder brukes og for å tilpasse og målrette markedsføringen vår.

Vi bruker dine personopplysninger

Vi samler inn og behandler bare personopplysninger hvis vi har et legitimt formål. Vi har bestemt at det alltid skal være et av følgende formål:

 • Vi gir deg tilpasset informasjon om nyheter, arrangementer, konkurranser og lignende markedsføringsinnhold relatert til DistIT Group, våre merker, produkter og produkter produsert av eller i samarbeid med tredjeparter. Behandlingen vår i denne forbindelse vil være basert på ditt samtykke til dette.
 • Vi behandler innkjøpsordren, utfører korttransaksjoner, sikrer levering av kjøpte varer og behandler alle returnerte varer. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er endel av.
 • Vi gir deg relevante programvareoppdateringer (der det er aktuelt) og vi lagrer leveringsinformasjonen din til bruk ved fremtidige kjøp. Behandlingen vår er i begge tilfeller nødvendig for legitime interesser, og vi anser ikke slik behandling uforenlig med eller i strid med dine interesser.
 • Vi gir deg kundeservice, håndterer dine forespørsler eller klager og gir en produktgaranti. Denne behandlingen er nødvendig for å utføre en avtale som du er en del av.
 • Vi gir deg en bedre kundeopplevelse ved å gi deg personlige fordeler som rabatter eller tilpassede tilbud basert på tidligere kjøp og andre henvisninger. Behandlingen vår i denne forbindelse vil være basert på ditt samtykke til dette.
 • Vi samler inn tilbakemeldinger om din bruk av produkter og tjenester ved å invitere deg til å fylle ut undersøkelser, spørreskjemaer og evalueringer. Behandlingen vår i denne forbindelse vil være basert på ditt samtykke til dette.
 • Noe av din personlige informasjon blir samlet inn og behandlet for å oppfylle våre avtaleforpliktelser overfor deg, for eksempel når du kjøper produktene våre, kontakter vår kundesupport eller krever garanti. Hvis du velger å ikke sende inn informasjonen vi ber om og som vi anser som nødvendige personopplysninger i forbindelse med dette, kan det hende at vi ikke kan imøtekomme forespørselen din.

Lagring og behandling av dine personopplysninger

Vi lagrer og behandler dine personopplysninger i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Imidlertid kan personopplysningene dine overføres til land utenfor EØS-området, innenfor og mellom DistIT-gruppen, forhandlere og visse typer tredjeparter som vist nedenfor for de formålene dine personopplysninger er samlet inn for. Dersom dine personlige data blir overført til et tredje land som definert i Generell Forskrift om Personvern (GDPR), blir gjeldende lover og forskrifter om slik overføring respektert og relevante juridiske og sikkerhetsrelaterte tiltak er sikret før slik overføring.

 Utlevering av dine personopplysninger til tredjepart

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger for å levere eller forbedre våre produkter, tjenester eller tilbud. Vi selger ikke dine personopplysninger eller deler dem med tredjepart i andre tilfeller enn de som er angitt i denne personvern - policy.

Vi kan oppgi dine personopplysninger til tredjepart i den grad det følger av lov, rettskjennelse eller en beslutning av kompetent offentlig myndighet og med den hensikt å bekjempe kriminalitet. I tillegg kan vi dele dine personopplysninger med følgende tredjepart:

 • Selskaper innen DistIT Group og forhandlere, med den hensikt å levere produkter og tjenester til deg, sikrer et enhetlig servicenivå for våre produkter og tjenester i hele loven og for å forbedre våre produkter, tjenester og kundeopplevelse.
 • Tredjepartsleverandører som utfører tjenester på våre vegne, herunder fakturering, salg, markedsføring, IT-støtte, reklame, analyse, markedsundersøkelser, kundeservice, produktservice, håndtering og gjennomføring av bestillinger, datalagring, validering, sikkerhet, forebygging av svindel, betalingsbehandling og juridiske tjenester. Slike tredjepartsleverandører har tilgang til å utføre slike tjenester, men kan ikke bruke dine personopplysninger til noe annet formål.
 • Tredjeparter har til hensikt å etablere, utøve eller forsvare DistIT-Groups rettigheter eller krav i henhold til lov.
 • Tredjeparter har til hensikt å fusjonere, selge, danne joint ventures, overføre eller på annen måte disponere hele eller deler av DistIT-Groups eiendeler eller aksjer.
 • Andre tredjeparter oppført ovenfor bare etter å ha innhentet ditt samtykke.

Når vi videreformidler dine personopplysninger til en tredjepart, tar vi alle rimelige forholdsregler for å sikre at slik tredjepart er bundet av fortrolighets- og personvernforpliktelser knyttet til beskyttelse av dine personopplysninger. Overføringen skjer i samsvar med personvernreglene, inkludert inngåelse av databehandleravtaler med relevante parter for å sikre at personopplysninger utelukkende behandles i samsvar med våre instruksjoner, gjeldende lov og forskrifter og til de formål som er foreskrevet av oss og for å sikre passende sikkerhetstiltak.

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer ikke data lenger enn det som er nødvendig å ta hensyn til for de formål som det ble samlet inn. Hvor lenge vi lagrer dataene avhenger av hvilke formål vi samler inn og bruker dem til.

 • Personopplysninger relatert til ditt kjøps- og produktgarantiinformasjon lagres og behandles i en periode på fem år fra kjøpsdatoen, med mindre det gis en utvidet garantiperiode. Slik informasjon kan behandles lovlig til andre formål, inkludert for å gi deg personlige fordeler eller personlig direkte markedsføring med ditt samtykke eller for å følge opp våre juridiske krav, som lagring av slike data er nødvendig.
 • Personopplysninger om levering av direkte markedsføring til deg lagres og behandles i en periode på tre år fra datoen da du var mest aktiv i opprettelsen av vår markedsføringkommunikasjon eller på annen måte vist interesse for slik kommunikasjon.
 • Personopplysninger om din bruk av DistIT Groups produkter lagres og behandles i en periode på fem år fra datoen for første bruk av et bestemt produkt, men mindre slike data blir lovlig behandlet for andre formål, inkludert for dine personlige fordeler eller for personlig direkte markedsføring med ditt samtykke eller til å følge opp våre juridiske krav som lagring av slik informasjon er nødvendig.
 • Personopplysninger om levering av personlige fordeler lagres og behandles i en periode på fem år fra den siste dagen du kjøpte produktene våre.
 • Personopplysninger om din tilbakemelding på våre produkter eller tjenester, lagres og behandles for en periode på to år fra datoen du fullførte den aktuelle undersøkelsen, spørreskjema eller evalueringer
 • Personopplysninger blir slettet etter utløpet av de nevnte frister, men mindre slike data i henhold til loven må eller kan lagres til andre formål som vi har hjemmel for.

Informasjonskapsler

For å forstå hvordan nettstedene våre brukes og for å tilpasse markedsføringen, bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologier som piksel og andre identifikatorer for å huske innstillingene dine.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på datamaskinen eller mobilenheten din når du besøker et nettsted, og som lar oss gjenkjenne datamaskinen din, lagre innstillingene dine, forstå hvilke nettsteder i DistIT Group du har besøkt, forbedre brukeropplevelsen ved å tilby og måle virkningen av innhold og annonser som er målrettet mot interessene dine, utføre søk og analyse og hjelpe med sikkerhetsrelaterte og administrative funksjoner.

Noen informasjonskapsler er plassert i nettleserens cache, mens informasjonskapsler tilknyttet Flash-teknologi lagres med Adobe Flash Player-filene dine.

Piksler er små elektroniske etiketter med en unik identifikator som integreres i nettsteder, online annonser og / eller e-poster, og er designet for å samle bruksinformasjon, eksponering for annonser eller klikk og åpninger av e-poster, måle populariteten til annonser og få tilgang til bruker informasjonskapsler.

Hvis vi introduserer annen teknologi senere, kan vi også samle inn data ved å bruke andre metoder.

Merk at du kan endre innstillingene dine slik at du får beskjed når en informasjonskapsel er registrert eller oppdatert eller for å blokkere informasjonskapsler fullstendig. For mer informasjon, se nettleserens "hjelp" -funksjon.

Ved hjelp av Flash-administrasjons-verktøyene som er tilgjengelige på Adobes nettsted, kan du også konfigurere bruk av Flash-teknologi, inkludert flash-informasjonskapsler og lokalt lagrede elementer. Vær oppmerksom på at du kanskje ikke har tilgang til visse funksjoner eller tilbud på våre nettsteder hvis du blokkerer, slår av eller administrerer noen eller alle informasjonskapsler.

Behandlingsansvarlig

DistIT-Group er databehandlingsansvarlig og er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

DINE RETTIGHETER

Få tilgang til dine personopplysninger og dataportabilitet

Du har rett, i et strukturert, ofte brukt, maskinlesbart og kompatibelt format, til å få tilgang til og innhente personopplysningene om deg som du har gitt til DistIT Group, og til å overføre disse til en av dine personlige behandlingsansvarlige.

Oppdatere og / eller slette dine personopplysninger

Vi vil oppfordre deg til å varsle oss når personopplysningene du har gitt til DistIT Group endres. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på e-post gdpr@distit.se.

Dine personlige data kan bli slettet fra DistIT-Groups servere med mindre DistIT-Group er juridisk berettiget eller forpliktet til å lagre og behandle informasjon uavhengig av tilbaketrekking av ditt samtykke. Etter sletting blir dine personopplysninger slettet fra DistIT Groups servere uten unødig forsinkelse, men det kan ta litt tid å sikre fullstendig sletting av data som er lagret i vår backup.

Du kan også kontakte DistIT som skal gjennomgå, oppdatere eller slette dine personopplysninger. Kontakt oss ved å sende en e-post til gdpr@distit.se.  Vær oppmerksom på at vi trenger å bekrefte identiteten din før du gjør noen endringer.

Rett til å tilbakekalle ditt samtykke

En del av DistIT-Groups behandlingsoperasjoner kan være basert på ditt samtykke. I så fall har du når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen gjort før slik tilbaketrekking.

Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil DistIT-gruppen og tredjeparter som er involvert i behandlingen av personopplysninger, slutte å behandle dine personopplysninger, med mindre fortsatt behandling eller lagring er tillatt eller påkrevd i den generelle personvernforordningen eller annen gjeldende lov eller forskrift. Vær oppmerksom på at DistIT Group som et resultat av din tilbaketrekking av samtykke kanskje ikke er i stand til å oppfylle dine ønsker eller tilby noen tjenester.

Retten til å begrense behandling og retten til å innvende

I følgende tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger:

 • dersom personopplysninger ikke er riktig,
 • hvis behandling ikke er tillatt, men du motsetter deg å slette personopplysningene dine,
 • hvis DistIT Group ikke lenger har bruk for dine personopplysninger til behandling, men de er nødvendige for å kunne etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav, eller
 • hvis du har motsatt deg å behandle og det pågår en sjekk om DistIT Group fremdeles har en legitim interesse for personopplysningene som er gitt.

Du har når som helst rett til å innvende mot behandlingen av personopplysningene som er samlet inn og behandlet under henvisning til de legitime interessene til DistIT Group, f.eks. når vi gir deg relevant programvareoppdatering, forenkler dine kommende kjøp ved å huske videresendingsinformasjonen din, eller når vi analyserer og sammenstiller statistikk om datoene og hvor ofte du bruker DistIT Groups tjenester og produkter.

Videre har du rett til å innvende mot behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring. Du kan gjøre dette ved å melde deg ut av markedsføringsinformasjonen vår, ved å klikke på avmeldingslenken, nederst i markedskommunikasjonen fra DistIT Group.

Mulighet til å sende inn klager

Hvis du ønsker å inngi en klage på brudd på personvernet, kan du kontakte DistIT Group ved å sende en e-post til gdpr@distit.se.

Vi vil bekrefte mottak av klagen din så snart som mulig - hvis mulig innen fem virkedager Vi vil gjøre vårt beste for å håndtere klager så snart som mulig og senest en måned etter datoen for det samme. Hvis et svar krever lenger enn en måned, vil vi informere deg om det og hva det avhenger av.

Hvis du ikke er fornøyd med utfallet eller behandlingen av klagen din hos DistIT Group, kan du sende klagen til Datainspektionen, Box 8114, 10420 Stockholm eller sende en e-post til datainspektionen@datainspektionen.se.

ANDRE SPØRSMÅL

Tredjeparts nettsteder, plug-ins og tjenester

DistIT Groups nettsted og produkter kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder og plug-ins, f.eks. g. plug-ins for å logge på sosiale medier.

Hvis du velger å bruke slike nettsteder, plug-ins eller tjenester, kan du sende informasjonen til en slik tredjepart. DistIT Group kan ikke holdes ansvarlig for innholdet eller praksis på slike nettsteder, plug-ins eller tjenester. Innsamling, bruk og overføring av dine personlige data er underlagt slik tredjeparts personvern-policy og ikke denne personvern - policyen. Vi oppfordrer deg til å lese relevante tredjeparts personvern- og sikkerhetsregler.

Datasikkerhet

DistIT Group er forpliktet til å opprettholde relevant sikkerhet ved behandling av dine personopplysninger. Vi bruker de nødvendige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte dine personopplysninger behandlet av DistIT Group inkludert tilgang, overføring, oppføring, tilgjengelighetsstyring og dataseparasjon.

Tilgang til en rekke online tjenester hos DistIT Group er beskyttet av tilgangsrestriksjoner basert på brukernavn og passord. Det er viktig at du alltid velger et passord som er vanskelig for andre å gjette, og at du beskytter passordet ditt mot å bli slettet.

Dine personlige data og kredittkortinformasjon vil forbli - hvis du har gitt dem til DistIT Group - kryptert på DistIT Groups sikre webservere. Kredittkortinformasjon blir sendt til en eller flere godkjente og sertifiserte tjenesteleverandører og lagres ikke lenger enn det som kreves for å behandle slik informasjon. Eventuell ekstern overføring av personopplysninger i DistIT Group skal beskyttes med kryptering.

All lagring og behandling av data på en datamaskinenhet i DistIT Group eller enhet til en forretningspartner er underlagt skriftlig avtale.

Hvis du har grunn til å tro at dine personopplysninger ikke lenger behandles sikkert, vil vi be deg om å informere oss så snart som mulig.

Endring av personvern - policyene våre

DistIT-gruppen kan endre eller oppdatere denne personvern - policyen om nødvendig. Det vil derfor bli jevnlig gjennomgått. Hvis det gjøres vesentlige endringer i denne personvern - policy, vil vi varsle deg ved å kunngjøre endringen eller sende deg et varsel.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss ved å sende en e-post til gdpr@distit.se hvis du har spørsmål om denne personvern - policy eller om DistIT Groups behandling av dine personopplysninger.

Filtrer
Sort
display