Gigantisk JBL VTX-rigg til OCC

48 topper og 24 subber til Oslofjord Convention Center!

Oslofjord Convention Center er et kommersielt konferansesenter som åpnet sommeren 2004. Den gang ble det installert JBL VerTec 4888, med LydRommet som hovedleverandør på lyd. I 2019, 15 år senere, var tiden moden for en utskiftning.

VTX er JBLs toppmodell innen line-array høyttalere, med komponenter av ypperste kvalitet i alle ledd. Toppkassene har doble basselementer (12’’ i A12 og 8’’ i A8), fire MF-drivere og tre (A12) / to (A8) HF-drivere som er like for begge modeller, slik at A8 sømløst kan benyttes som front-/sidefill i store VTX-rigger.

B18 er en singel 18’’ sub, som både kan flys og stackes i ulike designkonfigurasjoner.

Den nye riggen til Oslofjord Convention Center består av følgende komponenter:

  • 32 stk VTX A12
  • 16 stk VTX A12 «wide»
  • 8 stk VTX A8
  • 24 stk B18 subwoofere
  • 33 stk Crown I-Tech 4x3500

Prosjektleder hos LydRommet, Jan-Stefan Hansen, kommenterer:

"B18-subbene er satt opp i en «endfire» konfigurasjon, for å få en mer styrt bassgenvgivelse, og for å begrense bass inn på scenen. De fire nederste kassene i hvert heng er bestykket med A12W (W for "wide" red. anm.) som har en spredning på hele 120 grader. Dette for å få en mer «symmetrisk» dekning i publikumsområdet og begrenset behov for center og frontfill. Ellers kan det sies at måleresultatene viser at kalkulasjonene gjort i JBL Line Array Calculator stemmer bra med virkeligheten, og hvor presise høyttalerne var på dekningen i forhold til spesifikasjonene."

LydRommet takker for tilliten og ser frem mot det videre samarbeidet.