Phonak Roger Clone Tool

Nå kan du ha samme nettverks-ID i flere rom, for økt fleksibilitet i en rekke situasjoner

Phonak har nylig lansert et «Roger Network Clone Tool». Dette gjør det mulig å lese av nettverks-ID’en («frekvensen») i én Roger BaseStation-sender, og kopiere den til en eller flere nye sendere.

Den eneste forutsetningen er at sendernes dekning ikke overlapper hverandre. Rekkevidden på Phonak Roger BaseStation er ca 20-30 meter i fri sikt.

Typisk bruksområde for dette kloneprogrammet vil være kulturhus/teatre med flere saler, møteromskomplekser der Phonak brukes som teleslyngesystem, eller kringkastingshus, der programledere med Phonak Earpiece beveger seg mellom studioer.

Dette nye verktøyet kan i stor grad eliminere behovet for Roger Wall Pilot – en vegghengt boks som automatisk programmerer mottakere idet man passerer den. Roger Network Clone Tool kan lastes ned gratis fra www.roger-studio.com.

Kontakt are@lydrommet.no for mer informasjon.