Personvernerklæring

Databeskyttelse har høy prioritet hos Lydrommet AS, og vi ønsker åpenhet om hvordan vi behandler personlige opplysninger.

Lydrommet AS, Org-nr. NO943864861MVA Thv. Meyersgt 7, 0555 Oslo, er dataansvarlig for alle personlige opplysninger som innsamles, behandles og oppbevares. Lydrommet A/S er juridisk ansvarlig for at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med den gjeldende databeskyttelsespolitikk og lovgivningen.

Behandling av dine personopplysninger skjer for at vi skal kunne levere avtalte ytelser. Denne behandling omfatter:

  • Personaladministrasjon
  • Kjøp av varer og tjenester
  • Innkjøp av varer og tjenester
  • Utsendelse av nyhetsbrev og liknende

Du har til enhver tid rett til å få opplyst hvilke personlige opplysninger vi har registrert om deg som ansatt, kunde eller leverandør.  Hvis du ønsker at få opplyst hvilke opplysninger dette er, må du kontakte oss på telefon eller mail for å få disse oversendt. Dersom du skulle se at vi har feilaktige opplysninger registrert, har du rett og plikt til å få dine opplysninger korrigert.

Du har til enhver tid rett til å få slettet de personlige opplysninger vi har registrert, unntatt hvis de skal oppbevares jfr. bokføringslovens oppbevaringsplikt på 5 år.

Du har rett til å motsette deg direkte markedsføring. Ved påmelding til våre nyhetsbrev gir man sitt skriftlige samtykke til direkte markedsføring. Ønsker man ikke lengre å være registert her, kan man til enhver tid avmelde seg via en godt synlig link i nyhetsbrevet. Vi oppbevarer alle loggfiler elektronisk på både på- og avmelding.

Vi har innført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsrutinerr for å beskytte dine personopplysninger mot uautoriseret adgang og bruk. Vi gjennomgår fortløpende disse sikkerhetsrutinene. Hvis vi benytter eksterne databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne, sikrer vi via databehandleravtaler at opplysningene behandles under passende sikkerhetsforanstaltninger.

Hvis du mener at Lydrommet A/S behandler dine personlige opplysninger på en ukorrekt måte skal du kontakte oss på enten telefon eller mail. Du har også mulighet til å klage til Datatilsynet.

Det kan være behov for at vi oppdaterer vår politikk om beskyttelse av personlige opplysninger. Den seneste utgave av politikken vil altid være tilgengelig på vår hjemmeside. Vi vil meddele alle viktige endringer i vår politikk – for eksempel endringer av årsaken til hvorfor vi anvender dine personlige opplysninger, hvem som er ansvarlig eller dine rettigheter.

Spørsmål om personvernpolitikken

Hvis du har behov for å kontakte oss omkring vår persondatapolitikk, så kan du kontakte vår politikkansvarlige medarbeider Marianne Risan Aarstad på følgende måte:

Mail: marianne@lydrommet.no
Telefon: 23 23 28 03