Service | Support

To mann jobber i full stilling på verkstedet, som ligger vegg i vegg med lageret i Thorvald Meyersgate 7. Her håndterer vi service og reparasjon på alle produkter vi representerer. 

REPARASJONER 

Serviceavdelingen holder et stort lager, slik at vi raskt kan utføre de vanligste reparasjonene uten å måtte vente på å få inn reservedeler. Rutiner for å sende varer til service finner du her.

KVALITETSSIKRING

Produkter med firmware leveres i all hovedsak med siste versjon installert. Alle større produkter blir testet før sending.

LYDROMMETS GARANTI

Alle produkter i LydRommets produktportefølje som er solgt av LydRommet garanteres mot produksjonsfeil og andre feil som måtte oppstå etter levering i en periode på 2 år fra levering. Detaljert informasjon om hva garantien omfatter finner du i våre salgsbetingelser.

Merk at garantien kun gjelder i det landet produktet er kjøpt!

Enkelte produsenter har også en garantitid utover kjøpslovens 2 år. Vi på serviceavdelingen har oversikt over hvilke produsenter dette gjelder.