Jünger

Jünger Audio er en tysk produsent av prosessorer og miksere til kringkasting, stiftet i 1990. LydRommet har representert Jünger i Norge siden 1996.