LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

SUPPORT

Service og reparasjon

Fem mann jobber i full stilling på verkstedet, som ligger vegg i vegg med lageret i Thorvald Meyersgate 7. Her håndterer vi service og reparasjon på alle produkter vi representerer. 

REPARASJONER

Serviceavdelingen holder et stort lager, slik at vi raskt kan utføre de vanligste reparasjonene uten å måtte vente på å få inn reservedeler.  Rutiner for å sende varer til service finner du her.

KVALITETSSIKRING

Produkter med firmware leveres i all hovedsak med siste versjon installert. Alle større produkter blir testet før sending.

LYDROMMETS GARANTI

Alle produkter i LydRommets produktportefølje som er solgt av LydRommet garanteres mot produksjonsfeil og andre feil som måtte oppstå etter levering i en periode på 2 år fra levering. Detaljert informasjon om hva garantien omfatter finner du i våre salgsbetingelser.

Merk at garantien kun gjelder i det landet produktet er kjøpt. 

Enkelte produsenter har også en garantitid utover kjøpslovens 2 år. Vi på serviceavdelingen har oversikt over hvilke produsenter dette gjelder.

John Gunnar Boyd
Serviceansvarlig
Tlf: 23 23 28 16

Erik Wanvik
Service/reparasjon
Tlf: 23 23 28 14
Matthias Fosse
Service/reparasjon
Tlf: 23 23 28 17 

john.gunnar@lydrommet.no

erik@lydrommet.no    

matthias@lydrommet.no

 

 

 

 
Mathias Andresen
Service/reparasjon
Tlf: 23 23 28 15

Per Kjemo
Service/reparasjon
Tlf: 23 23 28 19 

 

mathiasa@lydrommet.no   

per@lydrommet.no 

 

PROBLEMER? Ring oss på tlf. 23 23 28 16

Serviceavdelingen

Serviceavdelingen