LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Produkter

Kurs i dB-logging

Norge har per dags dato ingen krav om dB-logging og dokumentasjon, men etter all sannsynlighet er dette nært forestående. For eksempel har Sverige hatt et slikt krav siden 2004.

Å måle en eller annen for form dB under en konsert er en enkel sak. Å måle dB over tid derimot, med kalibrert utstyr ved ulike målepunkter, gjennomsnittsverdier og mulighet for dokumentasjon i etterkant, krever både kunnskap og riktig verktøy.

LydRommets kurs om dB-logging tar ca en halv dag. Foredragsholder er Dan Bävholm fra WaveCapture, og kurset vil foregå på svensk.

PRIS: 1.600,- eks mva

Alle som deltar på kurset vil få spesialrabatt på lydkort, målemikrofon, kalibrator og programvare.

Meld deg på her:

 

 

Dan Bävholm var med å stifte Lab.gruppen, der han hadde rollene som Product Designer, Product Manager og Marketing Director.


Senere startet han dba audio, der han i forbindelse med et prosjekt møtte sin medsammensvorne i WaveCapture; Johny Grenander.


I tillegg til utvikling av hardware og software, har Dan Bävholm blant annet også jobbet som tekniker og konsulent for de største festivalene i Sverige.


Kursene i WaveCapture foregår normalt på svensk, men kan ved behov gjøres på engelsk.


Les mer om Dan og Johny på www.wavecapture.com

Om RT-Capture 3:

RT-Capture 3 er programvaren for dB-logging. Dette er et PC-basert program for måling og logging av lyd, til bruk under festivaler, konserter og andre steder hvor man trenger et verktøy til å monitorere og dokumentere lydnivået over tid.

RT-Capture bruker et standard lydkort og støtter 2-kanals målinger. Programmet har innebygd mikrofonkalibrering og kan importere korreksjonsfil for kompensering av mikrofonens avvik i frekvensrespons.

SPL måling gjøres i henhold til IEC 61672-standarden. Vekting kan gjøres med valgbart filter: A, C, AU og Z (flat). Responstiden kan settes til: slow (1s) eller fast (0.125s).

Seks forskjellige Leq-verdier kalkuleres samtidig: kontinuerlig, momentan, korttids (brukerdefinert), resterende, periode og løpende Leq. Man velger selv hvilke Leq-verdier som skal vises i display, og man får tydelig varsel om grensene overstiges.

RT-Capture 3 kommer også med Leq logging i oktav og 1/3 oktavbånd for å oppfylle krav for logging av lyd på større avstander (naboer). All SPL data er logget og kan lagres til en log-fil. Man kan i etterkant velge ut tidsrommet som skal måles og generere en rapport. Rapporten presenteres på norsk med de data som kreves i en kommende standard.

Om man ønsker det, kan man gjøre opptak av signalet fra målemikrofon(ene) til komprimert ogg-fil, for verifisering og evaluering i etterkant.

Programmet kan kjøre en web-server som gjør SPL-metering tilgjengelig over nettverk. SPL-målingen kan da sees på flere lokasjoner på PC, Mac, tablets eller smarttelefoner. En e-postserver kan sende log-filen en definert adresse over internet på valgte tidsintervaller.

Flere maskiner med RT-Capture kan sende data via nettverk til en sentral maskin som kjører Remote-SPL. Dette kan være nyttig for en festival hvor man kan ha oversikt over lydnivået på flere scener, samt i randsoner mot naboer osv.

NESTE KURS:

Oslo, august

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt:

Alexander
Rambøl

Alexander Rambøl