LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Om oss

Menneskene

ADMINISTRASJON

    

 

 


Ernst R. Berggren
Daglig leder
ernst@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 59
Mob: +47 913 22 109


Tove Solheim
Økonomi
tove@lydrommet.no   
Tlf:+47 23 23 28 04


Marianne Risan Aarstad
 Logistikk
marianne@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 03

 

SALG 

 

 

 


Anders Nannestad

Salg:MI/forhandlere
anders@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 11
Mob:+47 91 74 82 31 


Bjørn Magne Idland
Salg:Installasjon
bmi@lydrommet.no
Tlf.+47 23 23 28 58
Mob:+47 95 80 84 94


Øystein Johnsen
Salg: MI/installasjon
oeystein@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 07
Mob:+47 91 53 73 13

  
Alexander Rambøl
Salg: PA/Touring
alexander@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 10
Mob:+47 918 27 033

 
Are Terjesson
Salg:MI/forhandlere
are@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 09
Mob:+47 95 96 66 55 

Gorm Gylterud
Salg
gorm@lydrommet.no
Tlf.+47 23 23 28 18
Mob:+47 90 14 96 39 

Martin Mæland
Salg: Kringkasting
martin@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 08
Mob:+47 971 971 55
 
         
       

PROSJEKT

 


Alf Christian Hvidsteen

Prosjekt
alf.christian@lydrommet.no
Tlf.+47 23 23 28 12
Mob:+47 90 75 40 41 


Jimmy Thorsen
Prosjekt
jimmy@lydrommet.no
Tlf.+47 23 23 28 13
Mob:+47 90 11 05 92 

 

 SERVICE/REPARASJON

                                        

                                                                                                                


John Gunnar Boyd
Serviceansvarlig
john.gunnar@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 16
Mob:+47 91 13 07 68 


Erik Wanvik
Service/reparasjon
erik@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 14
Mob:+47 98 05 65 35 


Per Kjemo
Service/reparasjon
per@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 19
Mob:+47 95 16 88 42 

 

 


Mathias Andresen

Service/reparasjon
mathiasa@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 15


Matthias Fosse
Service/reparasjon
matthias@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 17
Mob:+47 41 16 48 11 
   
       

LAGER

 
     


Egil Johnsrud
Lageransvarlig
egil@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 54
Mob:+47 90 17 62 87 


Thomas Sagbråten
Lager
thomas@lydrommet.no
Tlf:+47 23 23 28 52