LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Nyheter

Prisjustering fra 1. juli 2011

Publisert: 20.07.11 kl. 10:00

LydRommet justerte 1. juli prisene på alle varer. De fleste varer har gått ned i pris, men endringene er jevnt over små.

På bakgrunn av valutajustering og nye prislister har vi justert prisene på alle varene i sortimentet, med øyeblikkelig virkning. Med unntak av Phonak og Nagra har de fleste varer gått noe ned i pris, men endringene er relativt små.

De nye prisene er å finne i produktoversikten. Ta kontakt dersom du skulle ha noen spørsmål.

Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv Nyheter