LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Nyheter

Ny fribruksforskrift på plass!

Publisert: 19.01.12 kl. 11:28

Endelig er frekvenssituasjonen for trådløse mikrofoner avklart

Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet ny fribruksforskrift. Forskriften gir generelle tillatelser, og aktuelle frekvenser kan brukes uten å søke om egen tillatelse fra PT. Dersom det ikke kommer uttrykkelig frem av den enkelte bestemmelsen, kan alle typer brukere benytte seg av frekvensene.

Forskriften erstatter forskrift 2. juni 2009 nr 580 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser, og gjelder fra 19. januar 2012.

Nye frekvenser til trådløse mikrofoner
Det er nå tillatt å bruke ledige frekvenser i frekvensbåndet 510-790 MHz for trådløse mikrofoner. Ved hjelp av selvbetjeningsløsningen på PTs nettsted www.finnsenderen.no, kan brukerne selv søke frem ledige frekvenser i det geografiske området der de skal benytte mikrofonene.

PT åpner også for fribruk i 823-832 MHz. Dette båndet kan brukes fritt så lenge effekten holdes under grensen på 50 mW e.r.p.

Bruken av frekvensbåndet 800-820 MHz har vært behandlet av regjeringen, som har konkludert med at trådløse mikrofoner ikke skal bruke båndet etter 1. januar 2014.

Brukere som anvender trådløse mikrofoner i båndet 800-820 MHz frem til 1. januar 2014, har ikke krav på beskyttelse mot forstyrrelser fra bl.a. mobilt bredbånd, som etableres i dupleksbåndet 791-821 / 832-862 MHz. Slike forstyrrelser må påregnes i økende grad frem til 2014, i tråd med forventet utbygging av nett for mobilt bredbånd.

Den nye forskriften finner du her (PDF).
Dokumentene fra høringen finner du her.

Kilde: http://www.npt.no/portal/page/portal/PG_NPT_NO_NO/PAG_NPT_NO_HOME/_PAG_NPT_NO_VIS_NYHET?p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=134915

Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv Nyheter

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Anders
Nannestad

Anders Nannestad

Vedlegg