LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Nyheter

Softwareoppgradering: London Architect v2.06 R4

Publisert: 04.11.09 kl. 09:00

Ny versjon av designsoftwaret til Soundweb London

Tillegg og endringer:
• CobraNet™ firmware-oppdatering: CobraNet rev. 4 firmware oppdatert til 2.21.14
• Forenklet oppsett av I/O-kort: I ”standard” modus møbleres kortene i henhold til standardrekkefølge fra fabrikk.
• Design Tree ”Export to Clipboard”: Eksport til utklippstavle fra design-treet, for bruk i forbindelse med klipp og lim av parametere til System Architect.
London Architect v2.06 R4 kan lastes ned fra www.bssaudio.com

Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv BSS