LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Nyheter

Siste nytt fra PTT

Publisert: 21.06.11 kl. 09:43

Post- og teletilsynet utsetter fribruk i duplexbåndet

Fribruksforskriften i duplexbåndet (823 – 832 MHz) var ventet å tre i kraft fra og med 1. juli 2011. Etter høringsrunden som ble avsluttet 6. mai har nå Post- og teletilsynet utsatt denne datoen inntil videre. Dette betyr at vi fremdeles ikke med sikkerhet kan fastslå hvordan den trådløse hverdagen vil bli etter at frekvensendringene trer i kraft.

Post- og teletilsynets frekvensnyhet i sin helhet:

Status for arbeidet med ny fribruksforskrift
Høyringa om ny forskrift om generelle løyve til bruk av frekvensar (fribruksforskrifta) vart avslutta 6. mai 2011. Høyringssvara er publisert og du finn dei her. Forskrifta var venta å tre i kraft frå 1. juli 2011. Som følgje av gjennomgangen av høyringssvara i PT, vert det naudsynt å utsetja datoen for når forskrifta kan tre i kraft. Det er i sær merknadane knytt til trådlause mikrofonar som gjer at PT må utsetja saka. Vi kjem med meir informasjon så snart som mogleg.

Kontakt Anders Nannestad for mer informasjon.

Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv AKG

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Anders
Nannestad

Anders Nannestad