LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Nyheter

Luftgap bak en porøs absorbent

Publisert: 12.01.16 kl. 13:27

Økt avstand til vegg gir økt bassabsorpsjon

Luft bak en porøs absorbent, enten den er montert i himling eller på vegg, vil gjøre absorpsjonen mer effektiv lenger ned i frekvens. Den matematiske formel er at absorpsjonen vil være maksimal for den frekvens hvor avstanden mellom absorbent og vegg tilsvarer en fjerdedels bølgelengde.

Formelen beskriver imidlertid kun vinkelrett lydinnfall. I praksis vil lydbølgene treffe absorbenten fra nært sagt alle vinkler. Et skrått lydinnfall vil, sett fra en lydbølges ståsted, øke både absorbentens tykkelse og luftgapet bak. Resultatet av dette er betydelig høyere absorpsjon ved lavere frekvenser enn det formelen over skulle tilsi.

I praksis vil en 40 mm absorbent, montert med et luftgap på ca 15 cm, være en svært effektiv bredbåndsabsorbent, med absorpsjonsegenskaper langt ned i frekvens. Til sammenlikning, har en 40 mm Ecophon Master B, montert direkte på vegg, en praktisk lydabsorpsjonsfaktor på ca 0,8 ved 250 Hz og 0,95 ved 500 Hz

Absorpsjonsfaktor = den brøkdel av lydenergien som ikke reflekteres fra en skilleflate (f.eks. en vegg), men enten dissiperes i veggen (omgjøres til varme) eller transmitteres gjennom den.

OBS: Betingelsen for at slike konstruksjoner skal virke nedover i frekvens, er at luften bak absorbenten danner et lukket rom (eller at det absorberende feltet er veldig stort/sammenhengende). Med «lukket rom» menes IKKE at konstruksjonen skal være hermetisk lukket, men heller at minste motstands vei for lydbølgene er gjennom absorbentplatene, og ikke rundt kantene.

Det er relativt enkelt å bygge rammer til Ecophon/Glava absorbenter. For eksempel kan man bygge trerammer som Ecophon Akusto Texona passer inn i, og forsegle de med listverk. En annen metode er å montere platene i Glava Connect U-profiler, og skru disse i en tykk vegglist. Eksempler på begge konstruksjonsmetoder kan ses i bildegalleriet over (tatt i våre lokaler i thorvald Meyersgt 7).

Teksten over gir også en god pekepinn på effektiviteten av nedsenket himling. Her kan man ofte tillate seg et relativt stort luftgap over et stort areal. Glava Venus himlingsplater kommer i to tykkelser (17 mm og 40 mm), med dimensjonene 600 x 600 mm og 600 x 1200 mm.

Mange av disse produktene er lagervare, eller har kort leveringstid. Det er også mulig å bestille dette av oss, og få det direkte levert fra Glava.

Kontakt are@lydrommet.no eller ring tlf 95 96 66 55 for mer informasjon.

Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv 2016