LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Nyheter

Ecophon Solo

Publisert: 17.03.16 kl. 09:47

Fritthengende absorbenter gir økt absorpsjon

Vi har tidligere tatt for oss konstruksjoner med luftgap mellom vegg og absorbent, og hvordan dette gjør absorpsjonen mer effektiv lenger ned i frekvens. Med Ecophon Solo vil ikke dette være særlig gjeldende, på grunn av prinsippet om lufttetthet. 

Det man derimot oppnår med en fritthengende absorbent, er en langt høyere absorpsjon av frekvensene 250 Hz og oppover, sammenliknet med plater festet rett på vegg/tak.

Årsaken er at begge sider av absorbenten, samt sideflatene, bidrar til absorpsjon. En Ecophon Solo Circle, med diameter 1200 mm og tykkelse 40 mm, hengende 1000 mm fra taket, vil ha en absopsjonsfaktor på hele 2,30 ved 1 kHz!

[Absorpsjonsfaktor defineres som den brøkdel av lydenergien som ikke reflekteres, men enten dissiperes i veggen (omgjøres til varme) eller transmitteres gjennom den. En absorpsjonsfaktor på for eksempel 0,85 ved 500 Hz betyr altså at akustikkplaten absorberer 85% av lydenergien ved 500 Hz som treffer den.]

Ecophon Solo er ideell som fritthengende absorbent over kontorpulter, i caféer, i foajéer osv. Platene leveres i 4-pks, og er hvite på begge sider og langs kantene.

Slik fester du platene (skruanker og wire er tilleggsutstyr)

  • Skru skruankeret gjennom platene. Gjengene fungerer som skjæreblader.
  • Den selvjusterende wiren på 2 meter har krok i den ene enden, og løkke i den andre. Kroken skal i skruankeret, løkken skal i himlingen.
  • Justér wiren og klipp.

Kontakt are@lydrommet.no eller ring mobil 95 96 66 55 for mer informasjon.

Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv 2016

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt:

Are
Terjeson

Are Terjeson