LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Talkback

Et system som lar teknikeren snakke til artistene eller til lydbåndet via Aux- eller gruppeutganger.

Tape Return

En inngang som spesielt er beregnet på utgangene fra en båndopptaker.

Transient

En øyeblikkelig økning i signalnivå, f.eks. fra et slag på en cymbal.

Trim Control

En kontroll som muliggjør justering av et signal over et begrenset område, ofte for å kunne kalibrere signalnivået.

Tørt

Uttrykk for å beskrive det originale lydsignalet uten effekter.