LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Produkter

Stripe (eng. verb)

Publisert: 26.10.10 kl. 13:20

Å spille inn tidskode på ett av sporene til en flersporsopptaker.

Lydteknikkarkiv Lydteknikkarkiv S