LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Sequencer

Datamaskinbasert system for å spille inn, redigere og avspille musikk styrt av MIDI-signaler.

Shelving

En filterrespons som påvirker alle frekvenser over eller under brytepunktet. Høypass- og lavpassfiltere har shelving karakteristikk.

Signal

Elektrisk form for det du sender inn i kretsen, f.eks. lyd.

Signal-Støy-Forhold (Signal-to-Noise Ratio)

Et uttrykk for forskjellen i nivå mellom lydsignalet og bakgrunnsstøyen i enheten eller systemet. Normalt blir det uttrykt i desibel - dB i forhold til en gitt referanse.

Signalkjede

Den veien signalet tar fra inngangen, gjennom enheten til utgangene.

SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers)

Tidskodestandard utviklet for filmindustrien, nå brukt over alt i musikk og lydinnspilling. I motsetning til musikalsk tempo, gir SMPTE verdier i sann tid for timer, minutter, sekunder og "rammer" i video eller film.

Solo-in-Place

En funksjon som lar operatøren lytte til den valgte kanalen alene ved automatisk å slå av alle andre innganger, men med alle relevante effekter.

Sound Reinforcement (lydforsterkning)

En spesiell form for forsterkning av scenelyd (enten det allerede er brukt lokale forsterkere, eller akustiske instrumenter og stemmer) uten å overdøve originallyden.Fungerer i små lokaler, og benyttes ofte for å løfte stemmer over instrumentforsterkere og trommer.

SPL - Sound Pressuere Level (lydtrykk)

Intensitet av lyd målt i desibel.

Stereo

To-kanals lydsystem som mater venstre og høyre høyttaler for å skape illusjon av et sammenhengende lydfelt. Stereo: Fra det greske ordet for "kompakt".

Stereo Return (Stereo retur)

En inngang laget for å ta imot et stereosignal med linjenivå, slik som utgangen av en effekt eller annen ekstern enhet som behandler lyd.

Stripe (eng. verb)

Å spille inn tidskode på ett av sporene til en flersporsopptaker.

Sweep EQ

En EQ der man kan variere frekvensen som skal dempes eller forsterkes.