LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Resistans (motstand)

Motstand mot flyt av elektrisk strøm.

Reverb

Akustisk romfølelse skapt av flere refleksjoner i et innelukket område. En diffus og kontinuerlig økende demping av lyden.

Ringe ut

En arbeidsmetode for å finne problemfrekvenser i et rom, ved stadig å øke forsterkningen i lydanlegget inntil det oppstår feedback.En grafisk equaliser benyttes til å dempe de problematiske frekvensene.

Roll off

Et fall i forsterkningen mot ytterpunktene i frekvensområdet. Viser hvor bratt fileret demper signalet så snart det kommer utenfor delefrekvensen.