LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Q (båndbredde)

Mål på hvor skarpt et båndpassfiler er. Jo høyere Q-verdi, desto smalere er frekvensbåndet som passerer gjennom filteret.