LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

PAN (POT)

Forkortelse for "panorama". Kontrollerer differansen mellom nivåene som sendes til høyre og venstre kanal. Med denne kan man for eksempel plassere et monosignal i stereobildet.

Parametrisk equaliser

En grafisk equaliser der både forsterkning og frekvens er justerbare for hvert filter.

Passiv

En krets eller komponent som ikke forsterker signalet, eller som ikke bruker strøm for å fungere.

Patch bay

Et system av kontakter montert på et panel som gjør det enkelt å koble sammen aktuelle inn- og utganger med korte koblingskabler.

Patch cord

Kort kabel som brukes på koblingsfelt.

Peak (toppverdi)

En verdi som viser det kraftigste signalnivået som måles over en viss tid.

Phantom power

-fantomspenning;  +48v likespenning som påføres begge signalpinnene i en balansert mikrofoninngang for å drive forsterkeren i en kondensatormikrofon.

Phase - fase

En fase er den delen av en hel periode som har gått, målt fra et fast punkt. Et uttrykk som brukes for å beskrive forholdet mellom to lydsignaler. Signaler som er i fase forsterker hverandre, de som er i motfase reduserer i kansellering.

Phonoplug

En kontakttype utviklet av RCA som brukes i semi-profesjonelt lydutstyr.

Polaritet

Kobling av positive og negative poler i kontakene i lydutstyr. Vanligvis kobles positiv til positiv, og negativ til negativ pol for å sikre riktig polaritet. Hvis en snur polariteten, vil det resultere i signaler som er fasevendt (se "fase").

Pop Shield

Beskyttelse mot "vokale eksplosjonslyder" som "P" og "T". Plasseres mellom mikrofon og artist, og består av en ramme overtrukket med et åpent vevet stoff.

Post-Fade (etter fader)

Punktet i signalkjeden ETTER kanal- eller masterfader, og blir derfor påvirket av faderens posisjon.

Pre Fade (før fader)

Et punkt i signalkjeden FØR monitor- og masterfader, og derfor upåvirket av faderens posisjon.

Pre Fade Listen - PFL (lytting før fader)

En funksjon som lar teknikeren lytte til signalet FØR faderen i en kanal, og før det når hovedmikseren.

Prosessor

En enhet som behandler hele signalet som går gjennom den, f.eks. gate, compressor eller equaliser.