LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Overload

Å overstige ytelsen til en elektrisk eller elektronisk krets.

Overstyring

Å overstige ytelsen til en elektrisk eller elektronisk krets.

Overdub

Å spille inn ekstra tagninger i et flersporsopptak. Det kalles også dubbing når man spiller inn flere like spor (dobbeltracking).

Oscillator

En tonegenerator som kan brukes til prøving og innspilling av anlegget.