LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Nedmiks

Et begrep som beskriver sluttfasen i en musikkinnspilling eller en film. I denne fasen mikses alle spor fra en multispor ned til et mono, stereo eller surround signal. I prosessen brukes alle mulige triks for å få sluttresultatet slik man vil. 

Normalisering

Koblinger i et patchfelt kan normaliseres. Det vil si at uten patchkabler kan signalet gå til en bestemt destinasjon.

Halvnormalisering: Ved å koble en patchkabel mot den normaliserte destinasjonen brytes normaliseringen. 

Helnormalisering:  Ved å koble en patchkabel mot enten kilden eller destinasjonen brytes normaliseringen.

BBC-kobling: For å bryte normaliseringen må både kilden og destinasjonen være tilkoblet en patchkabel

 

Nærfeltmonitor

En kompakt høyttaler av høy kvalitet, laget for å fungere over en avstand på 1,5 til 2 m fra teknikeren. Denne typen lytteforhold minsker effekten av rommets akustikk.