LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

mA (milliamper)

En tusendels ampere. Måleenhet for små elektriske strømmer.

Medhør (Foldback)

Et lydsignal som sendes tilbake til artisten via høyttalere eller hodetelefoner for at de skal høre seg selv.

Mellomtone

Det frekvensområdet som øret er mest følsom for.

Midi

Musical Instrument Digital Interface. Standard for overføring av kontrollsignaler mellom elektroniske musikkinstrumenter.

Mik-splitter

En enhet som deler utgangssignalet fra en mikrofon i to. Benyttes for å kunne sende samme signal til både en PA-mikser, en innspillingsmikser eller en monitormikser.

Mikke opp

Slanguttrykk for å plassere en mikrofon foran en lydkilde. (Erstatter å "plukke opp".)

Monitorhøyttaler

På scenen: Høyttaler for lytting til musikere på scenen, også kalt wedge. 

Studiomonitor: Høyttaler som brukes i kontrollrommet ved innspilling og miks.

MTC (Midi Time Code)

En måte å overføre tidskode data via et MIDI-grensesnitt.

Multikabel

En kabel med flere mikrofonlinjer lar flere signaler bli overført uavhengig av hverandre, men i samme fysiske kabel.

Mute Groups

En metode for å gruppere av/på-status for en rekke kanaler som dermed kan kontrolleres med èn knapp.