LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Produkter

Jord - 0 Volt

Publisert: 26.10.10 kl. 13:20

Jord på strømnettet og jord (0 volt) i en strømkrets blir ofte antatt å være det samme, men det er det ikke. 
Jordledningen i et strømnett og til et apparat er til av sikkerhetsgrunner, mens jord i lydutstyr er refferansepunktet for alle spenninger i apparatet og har 0 Volt. 0 Volt og Sikkerhetsjord er ofte koblet sammen i apparatene eller kan fremstå som to separate system.
I større system er det derfor ofte hensiktsmessig å legge opp et eget 0Volt system i tillegg til sikkerhetsjord fra nettet.

Lydteknikkarkiv Lydteknikkarkiv J