LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Jordsløyfe

En jordsløyfe oppstår når det går jordstrøm i signalkablen pga av at apparater er tilkoblet nettuttak med forskjellig jordpotensiale. "Brum" som oppstår ved jordsløyfe er alltid 50Hz i frekvens.

En god regel er at en ikke skal tilkoble skjermen i begge ender i en signalkabel mellom apparater. Skjermen skal kun termineres i inngangen av apparatet som også blir referansen for ballanseringen.
PS: Mikrofoner skal alltid tilkobles med kabel der skjermen er terminert i BEGGE ender.

Jord - 0 Volt

Jord på strømnettet og jord (0 volt) i en strømkrets blir ofte antatt å være det samme, men det er det ikke. 
Jordledningen i et strømnett og til et apparat er til av sikkerhetsgrunner, mens jord i lydutstyr er refferansepunktet for alle spenninger i apparatet og har 0 Volt.

0 Volt og Sikkerhetsjord er ofte koblet sammen i apparatene eller kan fremstå som to separate system.
I større system er det derfor ofte hensiktsmessig å legge opp et eget 0Volt system i tillegg til sikkerhetsjord fra nettet.

Jackplugg

En 3-polet plugg med kontakt over Tip, Ring og Sleeve. Pluggen har diameter 6,25 mm, og finnes i Stereo og Mono utgave.