LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Inserpunkt

Et punkt i signalkjeden der en kan ta ut signalet, sende det til en ekstern enhet som en signalprosessor eller en annen mikser, for så å sette det nye signalet tilbake inn i kjeden igjen.

Induktor

Reaktiv komponent som gir en økende impedans med frekvensen. En spole i et delefilter for høyttalere er en induktor.

Impedansbalansering

En teknikk som brukes for å mikse effekten av brum og inteferens når et signal kobles til eksterne, balanserte innganger.

Impedans

Vekselstrømsmotstand i en krets som har både resistive og reaktive komponenter.

IEM (In Ear Monitoing)

I øret monitorsystem kan være trådløst eller trådbundet. Fordelen med IEM er at hver artist kan få en individuell miks med ren og klar lyd uten forstyrrelser av annen scenelyd.

IC (Integrated Circuit)

Integrert krets; en komponent med mange tilkoblingspinner, og som består av mange elektroniske kretser innstøpt i plast.