LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Headroom

Tilgjengelig signalreserve over det nominelle nivået før det vil oppstå klipping.

Hertz (Hz)

Svigninger (eller variasjoner) pr. sekund.

High Pass Filter

Et filter som fjerner lave frekvenser under en satt grenseverdi, f.eks. 100Hz.

Høypassfilter

Et filter som fjerner lave frekvenser under en satt grenseverdi, f.eks. 100Hz.