LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Produkter

Ground Loop

Publisert: 26.10.10 kl. 13:20

En Ground Loop - jordsløyfe - oppstår når det går jordstrøm i signalkablen pga av at apparater er tilkoblet nettuttak med forskjellig jordpotensiale. "Brum" som oppstår ved jordsløyfe er alltid 50Hz i frekvens. En god regel er at en ikke skal tilkoble skjermen i begge ender i en signalkabel mellom apparater. Skjermen skal kun termineres i inngangen av apparatet som også blir referansen for ballanseringen.
PS: Mikrofoner skal alltid tilkobles med kabel der skjermen er terminert i BEGGE ender.

Lydteknikkarkiv Lydteknikkarkiv G