LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Produkter

Gate

Publisert: 26.10.10 kl. 13:20

En elektronisk enhet som slår av signalet når dets nivå faller under en terskel som brukeren har stilt inn. Ofte brukt for å sikre stillhet i pauser i sangen, eller for å hindre lekkasje mellom mikrofoner i et flermikrofonoppsett på et trommesett.

Lydteknikkarkiv Lydteknikkarkiv G