LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Frekvensrespons

Variasjon av forsterkning i forhold til frekvensen i en enhet.

Forsterkning (Gain)

Forsterkning er et forholdstall for hvor mye et signal er forsterket eller dempet. Blir vanligvis uttrykt i dB - desibel.

Forsterker

Enhet som øker nivået på et elektrisk signal.

Foldback send

En Pre Fade Aux utgang som brukes til å lage en separat monitormiks for artistene.

Foldback

Se "medhør"

Filter

Et filter er en enhet som endrer frekvensgangen på et signal.

Fase

En fase er den delen av en hel periode som har gått, målt fra et fast punkt. Et uttrykk som brukes for å beskrive forholdet mellom to lydsignaler. Signaler som er i fase forsterker hverandre, de som er i motfase kanselerer hverandre.

Fantomspenning

+48v likespenning som påføres begge signalpinnene i en balansert mikrofoninngang for å drive forsterkeren i en kondensatormikrofon.

Fader

En spak for justering av signalnivå. Også kalt mekanisk pådragsorgan av ivrige språkentusiaster.

FX Unit

Engelsk slanguttrykk for effektenhet.

FOH (Front Of House)

Begrepet House brukes i underholdnings-industrien om publikum.
Et FOH PA-system er hovedhøyttaler-systemet som skal dekke salen.

Forsterker

Enhet som øker nivået på et elektrisk signal.