LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Produkter

DAT (Digital Audio Tape)

Publisert: 26.10.10 kl. 13:20

DAT er et digitalt kassett-system for inn og avspilling av lyd utviklet av Sony i 1987. Teknologien i et DAT system baserer seg på videospillere med et roterende hode for å lese og skrive data. Mulige samplingsfrekvenser er 32kHz, 12 eller 16 bit og 44.1 kHz eller 48 kHz i 16 bit. Formatet brukes i  begrenset utstrekning i dag selv om Sony laget sin siste DAT maskin i november 2005.

Lydteknikkarkiv Lydteknikkarkiv D