LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

dBu

Måleenhet i dB i forhold til 0 dB = 0,775 volt.

dBm

Måleenhet i dB i forhold til 0 dB = 1 mW i 600 ohm.

dBV

Måleenhet i dB i forhold til 0 dB = 1 Volt.

dB (desibel)

Et logaritmisk forholdstall mellom to signalnivåer. Kan uttrykkes i enhet for spenning, effekt eller strøm (Volt, Watt eller Ampere) eller lydstyrke.

Dynamisk område

Forholdet i desibel mellom det svakeste og det sterkeste lydsignalet som lydutstyret kan gjengi.

Dynamisk mikrofon

En mikrofontype som produserer lydsignaler ved hjelp av en tynn membran montert til en elektrisk spole i et mangetfelt. Variasjoner i lufttrykket på membranen vil få spolen til å bevege seg og lage en svak strøm som forsterkes.

Direkteutgang (Direct Output)

En linjeutgang som sender signalet i en inngangskanal direkte ut, i tillegg til at det mikses med andre signaler. Benyttes ofte for å sende individuelle kanaler til enkeltspor i en flerspor-opptaker.

Digital reverb

Enhet som lager romklang ved hjelp av digitalteknikk. 

Digital delay

Enhet som lager forsinkelse og ekko ved hjelp av digitalteknikk. 

Digital

Behandling og lagring av lydinformasjon i form av en rekke "1-er" og "0-er", eller binære tall.

Delefilter

Et eller flere filtre som deler et signal i flere frekvensområder for for eksempel å drive bass-, mellomtone- og diskantelement i en høyttaler.

DI (Direct Injection)

DI-boks. Elektronisk krets som tilpasser signalet fra et elektronisk musikkinstrument direkte til inngangen av en lydmikser.

DAT (Digital Audio Tape)

DAT er et digitalt kassett-system for inn og avspilling av lyd utviklet av Sony i 1987. Teknologien i et DAT system baserer seg på videospillere med et roterende hode for å lese og skrive data. Mulige samplingsfrekvenser er 32kHz, 12 eller 16 bit og 44.1 kHz eller 48 kHz i 16 bit. Formatet brukes i  begrenset utstrekning i dag selv om Sony laget sin siste DAT maskin i november 2005.