LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Basskutt

Et filter som demper lave frekvenser. Kan være nyttig for å fjerne "romling" fra mikrofonstativet, og støy fra berøring av mikrofonen. Kalles også "low-cut" eller "hi-pass", og kan ha enten en fast eller en variabel knekkfrekvens.

Båndbredde

En metode for å spesifisere frekvensområdet som en elektronisk enhet kan behandle - slik som forsterkere, miksere eller filtere.

Bus eller Buss

En fast signalvei i en mikser. Det er flere slike separate signalveier for stereo miks; gruppene, PFL-signalet, aux-signalene, osv.

Brum og rippel

Brum i lydanlegget er et populæruttrykk for flere feil. Dersom frekvensen av denne er 50Hz skyldes brummen som regel en jordsløyfe.

Dersom den er 100Hz er det en feil i apparatet som sannsynlig skyldes strømforsyningen. Likerettet nettspenning gir alttid 100Hz rippel.

Boost / Cut kontroll

En EQ-kontroll til å forsterke eller dempe signalene ved de frekvensene som filteret er innstilt på. Senterposisjonen gir "flat" eller "nøytral" respons. 

Balansert

En koblingsmetode der to ledere overfører det samme signalet, men med motsatt fase. De to ledere omsluttes av en skjerm som ikke fører noe signal.

Eventuell elektrisk strøy blir plukket opp i like stor grad av begge lederne. I den balanserte differensialinngangen blir det ene signalet fasevendt før det summeres med det andre. Dermed kanselleres støyen.

For at balansering skal være effektiv, må både utgangen som sender, og inngangen som mottar, være balanserte.

Balanse

Forholdet mellom høyre og venstre kanal i et stereosignal.

Back-Line

Uttrykk for rekken med instrumentforsterkere og høyttalerkabinetter bak musikerne på scenen, f.eks. gitarforsterkere.