LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Lydteknikk

Produkter

Analog

Publisert: 26.10.10 kl. 13:20

Analog: Parallell, lignende En etterligning i form av et variabelt signal basert på fysiske, kontinuerlig foranderlige størrelser. 
Eks. en analog båndspiller lagrer lyd ved hjelp av magnetiske mønstre som er etterligninger av de opprinnelige lydbølgenes mønstre.

Lydteknikkarkiv Lydteknikkarkiv A