LydRommet

Ledende leverandør av profesjonell lyd

Fabrikanter

Crown Audio

Crown Audio (originalt International Radio and Electronics Corporation) ble stiftet i Indiana i 1947, av presten Clarence Moore. I begynnelsen besto virksomheten av å gjøre eksisterende båndopptakere mer solide, slik at de ble pålitelige til misjonærbruk. 

Det hører også med til historien at den første fabrikken var et ombygget hønsehus. I 1960 endret de navnet til Crown Audio, da “International Radio and Electronics Corporation” gjorde merkingen av produktene noe komplisert. På samme tid begynte Crown produksjonen av stand-alone forsterkere. På Thanksgiving Day i 1971 brant 60% av fabrikken, noe som resulterte i et økonomisk tap på nærmere en million dollar. Fabrikken ble raskt gjenoppbygget, og allerede seks uker senere var de igjen i gang med produksjonen. I dag produserer Crown i all hovedsak forsterkere.

I 2000 ble Crown kjøpt opp av Harman International, og hører derfor innunder samme paraply som AKG, BSS, dbx, Lexicon, JBL, Soundcraft og Studer.

LydRommet har representert Crown Audio i Norge siden 2002

 

NETTSTED

www.crownaudio.com

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt:

Alexander
Rambøl

Alexander Rambøl